Građevinsko zemljište 1,7 ha Šimanovci radna zona

Parcela u radnoj zoni Šimanovci 5.1 blok 1.8  površine 1,7 ha dimenzije 47 m X 370 m. Parcela prema Planu detaljne regulacije izlazi na dva puta I praktično može da se podeli na dve parcele dimenzija 47m X 185 m. Postoji informacija o lokaciji. Pretežna namena bloka je proizvodno uslužna , skladišta I trgovina a dopunska namena je smeštaj I ugostiteljstvo. Stepen zauzetosti 50 – 70%. Troškovi prenamene zemljišta uključeni u prodajnu cenu. Uknjiženo privatna svojina fizčkog lica 1/1. Za više informacija pozvati.

Cena 500000 eura